ตระกร้าสินค้า
0 รายการ
 

รวมวิธี ย้ายค่ายเบอร์เดิม 3G ทุกเครือข่าย

MNP รวมวิธี ย้ายค่ายเบอร์เดิม AIS, DTAC, TrueMove, TOT 3G ทุกเครือข่าย สรุปจาก กทช.การโอนย้ายผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นคำขอ แต่ถ้าผู้ใช้บริการรายเดิมย้ายตั้งแต่ 25 หมายเลขขึ้นไปต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 21 วันทำการนับแต่วันที่ยื่น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันควร ซึ่งตอนนี้สามารถเปิดให้ใช้บริการกันได้แล้วที่กรุงเทพและปริมณฑล ส่วนเขตภูมิภาคต้องรอความพร้อมของแต่ละค่ายครับ ค่ายที่รองรับบริการนี้ก็จะมี AIS, DTAC, TrueMove, TOT 3G เราไปดูกันแต่ละค่ายเลยดีกว่าครับ

****MNP (Mobile Number Portability) คือ การบริการคงสิทธิใช้เลขหมายเดิมแต่สามารถเปลี่ยน ผู้ให้บริการ สถานที่ หรือ ประเภทบริการได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ที่ใช้บริการแบบเติมเงิน (prepaid) หรือ แบบรายเดือน (postpaid) ก็สามารถใช้บริการนี้ได้

****เอกสารในที่ใช้ในการดำเนินการ

สำหรับ บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาด้วยตนเอง หรือ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชน ที่ทางราชการออกให้ และใช้แทนได้ตามกฎหมาย เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

สำหรับ นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หากไม่สามารถมาเองได้ ต้องมอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นคำขอแทน แต่อย่าลืมแนบหนังสือมอบอำนาจต้นฉบับ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 • เอกสารทุกหน้า ต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคลด้วย (ถ้ามี)

ย้ายค่ายเบอร์เดิม : AIS 

เปิดให้ใช้บริการได้ที่

 1. เอไอเอส ช็อป สาขา สยามพารากอน ชั้น 4
 2. เอไอเอส ช็อป สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4
 3. เอไอเอส ช็อป สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ชั้น G
 4. เอไอเอส ช็อป สาขา เดอะ มอลล์ บางกะปิ ชั้น 3
 5. ร้านเทเลวิซ สาขา มาบุญครอง ชั้น G

โดยจะสามารถเปิดให้บริการย้ายเครือข่ายโดยใช้เบอร์เดิมเพียงวันละ 20 เลขหมาย ต่อสาขา สำหรับการเปิดให้บริการในระยะแรก

ทั้งนี้ เพื่อให้การโอนย้ายเครือข่ายเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพตามข้อตกลงร่วมกัน ของทุกเครือข่ายผู้ให้บริการและศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์

 • เปิดให้บริการย้ายเลขหมาย จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.
 • ชำระค่าธรรมเนียม 99 บาท ต่อเลขหมาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • รับซิมการ์ดใบใหม่ของเอไอเอสได้ทันที
 • ระยะเวลาโอนย้ายเลขหมายขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเดิม และศูนย์ให้บริการคงสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์

สำหรับ AIS สามารถดาวน์์โหลด แบบฟอร์มย้ายค่ายเบอร์เดิมได้ที่นี่ mnp-form.pdf
สำหรับ AIS สามารถตรวจสอบข้อมูลบนเว็บได้ที่ http://www.ais.co.th/mnp/ หรือโทร 1175


ย้ายค่ายเบอร์เดิม : DTAC

เปิดให้ใช้บริการได้ที่ สำนักงานบริการลูกค้า เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 1. สาขาอาคารจามจุรีสแคร์ ชั้น G
 2. สาขาสยามพารากอน ชั้น 3
 3. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 3
 4. สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2
 5. สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3

สำนักงานบริการลูกค้า เขตภูมิภาค เริ่มให้บริการตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2553

 1. สาขาเดอะมอลล์โคราช ชั้น 3
 2. สาขาขอนแก่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น
 3. สาขาหาดใหญ่ ถนนราษฎร์อุทิศ
 4. สาขาเซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 2
 5. สาขาเชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา 

โดยจะสามารถเปิดให้บริการย้ายเครือข่ายโดยใช้เบอร์เดิมเพียงวันละ 20 เลขหมาย ต่อสาขา
สำหรับ Dtac สามารถตรวจสอบข้อมูลบนเว็บได้ที่ http://www.dtac.co.th/mnp/ หรือโทร 1678


ย้ายค่ายเบอร์เดิม : TRUEMOVE

เปิดให้ใช้บริการได้ที่

 1. ทรู ช้อป ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 2. ทรู ช้อป ไอที มอลล์
 3. ทรู ช้อป เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
 4. ทรู ช้อป เซ็นทรัล บางนา
 5. ทรู ช้อป จามจุรี สแควร์

ขั้นตอน

 1. ยื่นแบบฟอร์มขอใช้บริการที่ร้านทรู
 2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่ระบุ
 3. ชำระค่าธรรมเนียม 99 บาท พร้อมรับซิมใหม่
 4. รอ SMS ยืนยันเปิดใช้บริการ
 5. เปลี่ยนซิมใหม่พร้อมใช้บริการดีๆกับทรูมูฟ

หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ ทรู ช้อป ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ทรูมูฟแคร์ 1331
สำหรับ TRUEMOVE สามารถตรวจสอบข้อมูลบนเว็บได้ที่ http://www.truemove.com/mnp/


ย้ายค่ายเบอร์เดิม : TOT 3G

สถานที่ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย?
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 89/2 หมู่ 3 อาคาร 6 ชั้น 1 (สำนักงานใหญ่) ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร. 02 575 9474-5

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ย้ายสถานที่ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย  
จากเดิม อาคาร 6 ชั้น 1 ไปสถานที่แห่งใหม่ (ชั่วคราว) ดังนี้

ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาแจ้งวัฒนะ 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 89/2 หมู่ 3 อาคาร 3 ชั้น 1 (สำนักงานใหญ่) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร. 02 575 9474

ระยะเวลาในการโอนย้าย

 • สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 1-24 หมายเลข ใช้เวลา 3 วันทำการ
 • สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 25-500 หมายเลข ใช้เวลา 20 วันทำการ 
 • สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 501 หมายเลขขึ้นไป ใช้เวลา 20 วันทำการ