ขั้นตอนสั่งซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์
สั่งซื้อผ่าน Line
1. add line id : appman1234
2. แจ้งลายสติ๊กเกอร์ที่ต้องการ
3. ชำระเงินค่าสติ๊กเกอร์
4. รอรับสติ๊กเกอร์
สั่งซื้อผ่านเว็บ
1. เลือกลายสติ๊กเกอร์ที่ต้องการ
2. กดปุ่มสั่งซื้อ
3. ชำระเงินค่าสติ๊กเกอร์
4. รอรับสติ๊กเกอร์
วิธีการชำระเงินสติ๊กเกอร์ไลน์

ชื่อบัญชี คุณก้องเกียรติ ดำคำ
- ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 3672071540
- ธ.กสิกรไทย เลขที่ 1422516707
- ธ.กรุงไทย เลขที่ 7990126788
- ธ.กรุงเทพ เลขที่ 1017439744
- ธ.กรุงศรี เลขที่ 5261088231
- ธ.ทหารไทย เลขที่ 1002104642

- *TRUE MONEY สติ๊กเกอร์ 90 บาท , ธีม 150 บาท

เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งที่ LINE ID : appman1234

สติ๊กเกอร์ไลน์ต่างประเทศ

DJ568
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ567
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ565
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ563
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ562
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ561
60 บาท
True Money 90 บาท
P102
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ557
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ556
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ555
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ554
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ553
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ552
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ551
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ549
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ548
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ547
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ546
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ545
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ544
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ543
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ542
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ541
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ540
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ538
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ537
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ536
60 บาท
True Money 90 บาท
W019
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ535
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ533
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ532
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ531
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ530
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ530
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ529
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ528
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ525
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ524
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ523
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ522
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ521
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ520
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ519
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ518
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ517
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ516
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ515
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ514
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ513
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ512
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ511
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ510
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ509
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ507
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ506
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ505
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ504
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ503
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ502
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ501
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ500
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ499
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ498
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ497
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ496
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ495
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ494
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ493
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ492
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ491
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ490
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ489
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ487
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ486
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ485
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ484
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ483
60 บาท
True Money 90 บาท
P093
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ482
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ481
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ480
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ479
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ477
60 บาท
True Money 90 บาท
P092
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ476
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ475
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ474
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ473
60 บาท
True Money 90 บาท
P091
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ471
60 บาท
True Money 90 บาท
P090
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ470
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ469
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ468
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ467
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ466
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ465
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ464
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ463
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ462
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ461
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ460
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ459
60 บาท
True Money 90 บาท
P089
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ458
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ457
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ456
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ455
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ454
60 บาท
True Money 90 บาท
P088
60 บาท
True Money 90 บาท
P086
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ453
60 บาท
True Money 90 บาท
P085
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ451
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ450
60 บาท
True Money 90 บาท
P084
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ449
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ448
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ449
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ448
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ447
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ446
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ446
60 บาท
True Money 90 บาท
P083
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ445
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ444
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ443
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ442
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ441
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ351(jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ440
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ439
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ438
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ437
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ436
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ435
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ434
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ433
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ431
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ430
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ429
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ428
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ427
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ426
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ425
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ424
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ423
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ422
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ421
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ419
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ418
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ417
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ416
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ415
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ414
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ412
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ411
60 บาท
True Money 90 บาท
P077
60 บาท
True Money 90 บาท
DD907
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ410
60 บาท
True Money 90 บาท
P076
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ409
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ408
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ407
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ404
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ403
60 บาท
True Money 90 บาท
P073
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ402
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ401
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ400
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ398
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ397
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ396
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ395
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ394
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ392
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ386
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ379
60 บาท
True Money 90 บาท
P069
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ375
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ372
60 บาท
True Money 90 บาท
P066
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ367
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ366
60 บาท
True Money 90 บาท
P059
60 บาท
True Money 90 บาท
P058
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ365
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ364
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ363
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ362
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ361
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ360
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ359
60 บาท
True Money 90 บาท
P055
60 บาท
True Money 90 บาท
P054
60 บาท
True Money 90 บาท
P053
60 บาท
True Money 90 บาท
P052
60 บาท
True Money 90 บาท
DD864
60 บาท
True Money 90 บาท
DD863
60 บาท
True Money 90 บาท
P050
60 บาท
True Money 90 บาท
P049
60 บาท
True Money 90 บาท
DD862
60 บาท
True Money 90 บาท
P048
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ358
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ357
60 บาท
True Money 90 บาท
DD859
60 บาท
True Money 90 บาท
DD858
60 บาท
True Money 90 บาท
P033
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ356
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ355
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ354
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ351
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ350 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ346
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ345
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ336
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ335
60 บาท
True Money 90 บาท
P013
60 บาท
True Money 90 บาท
DD831 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ333 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
P011
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ332
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ331 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ330 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ330 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ329 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
P009 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ327
60 บาท
True Money 90 บาท
P008
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ326
60 บาท
True Money 90 บาท
DD825
60 บาท
True Money 90 บาท
DD823
60 บาท
True Money 90 บาท
DD822
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ323
60 บาท
True Money 90 บาท
P001
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ319
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ318
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ317
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ316 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ315 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ314 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ310
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ308
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ306 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ303
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ302
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ300 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ299 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ298
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ293
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ290
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ289 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ288 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ287 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ285
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ281
60 บาท
True Money 90 บาท
DD281 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ280 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ279 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ278 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ276
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ275 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ273 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ272 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ271 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ270
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ269
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ268 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ267 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ266 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ265
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ263
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ262 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ260 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ259 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ258 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ257
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ256
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ254 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ253 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ252 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ251 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ248 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ247 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DD280 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DD279
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ243
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ242 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ241 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ239
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ237 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ236 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ235 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ232 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ229
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ228
60 บาท
True Money 90 บาท
DD249 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ227 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ227 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ226 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ224 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ220 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ219 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ218 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ217 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ215 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ214 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ213 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ212
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ211 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ210 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ209 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ208 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ207 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ206
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ205
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ203
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ202
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ199 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ198 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ197 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ196 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ195
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ194
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ193 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ192 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ191
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ190 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ189
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ188
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ187 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ186 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ185
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ184
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ183 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ182 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ181 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ179
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ178
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ175 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ174 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ173 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ172 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ171 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ170
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ168 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ167 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ166 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ165 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ164 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ162 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ161 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ160 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ158
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ156
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ155 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ154 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ153 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ152 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ151 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ150 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ149 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ148 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ146 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ145 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ144 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ141 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ140 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ139 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ138 (th)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ137(jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ136 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ136 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ134
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ133
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ132 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ130 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ129 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ128
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ127 (th)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ126 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ24 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ23 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ22 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ19 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ18 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ17 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ16 (tw)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ15 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ14 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ10 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ9 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ8 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ7 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ4 (jp)
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ3
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ2
60 บาท
True Money 90 บาท
DJ1
60 บาท
True Money 90 บาท
Free
สิ้นสุดการแจก
Free
สิ้นสุดการแจก
Free
สิ้นสุดการแจก
ขั้นตอนสั่งซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์
สั่งซื้อผ่าน Line
1. add line id : appman1234
2. แจ้งลายสติ๊กเกอร์ที่ต้องการ
3. ชำระเงินค่าสติ๊กเกอร์
4. รอรับสติ๊กเกอร์
สั่งซื้อผ่านเว็บ
1. เลือกลายสติ๊กเกอร์ที่ต้องการ
2. กดปุ่มสั่งซื้อ
3. ชำระเงินค่าสติ๊กเกอร์
4. รอรับสติ๊กเกอร์
วิธีการชำระเงินสติ๊กเกอร์ไลน์

ชื่อบัญชี คุณก้องเกียรติ ดำคำ
- ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 3672071540
- ธ.กสิกรไทย เลขที่ 1422516707
- ธ.กรุงไทย เลขที่ 7990126788
- ธ.กรุงเทพ เลขที่ 1017439744
- ธ.กรุงศรี เลขที่ 5261088231
- ธ.ทหารไทย เลขที่ 1002104642
- เติมเงินทรูมันนี่

เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งที่ LINE ID : appman1234

ข้อมูลร้านสติ๊กเกอร์ไลน์

LINE ID : appman1234

เบอร์โทรติดต่อ : 0863785844

Sticker Line

ผู้ใช้งาน LINE ทุกคนควรลงทะเบียนอีเมล์เอาไว้ เพื่อป้องกันข้อมูลเพื่อนๆ และสติ๊กเกอร์ รวมถึงธีม ที่เคยซื้อหรือได้รับของขวัญมานั้นหายไป วิธีการก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่คนที่ไม่มีอีเมล์จะคิดว่ามันยุ่งยาก ดังนั้นหากยังไม่มีอีเมล์ก็ควรสมัครอีเมล์ไว้ก่อน จะเป็น hotmail หรือ gmail ก็ได้ แล้วค่อยมาลงทะเบียนกับ LINE ไม่ควรนำอีเมล์ของคนอื่นมาสมัคร เพราะหากลืมรหัสผ่าน จะมีปัญหาตามมาให้แก้อีกเยอะ โปรแกรม LINE มีประโยชน์อย่างมาก ควรให้ความสำคัญกับการลงทะเบียนอีเมล์ ส่วนใครที่ลบ LINE แล้วลง LINE ใหม่ สามารถสอบถามวิธีกู้สติ๊กเกอร์ มาได้เลยครับ